2020. június 24., szerda

Mindent megkaptunk  Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Róma 8:32)

   Nagyon sokszor az evangéliumban csak a megélhető életnek egy leszűkített ösvényét látjuk, eldobott álmokat, drasztikus megvonásokkal. Sokak elméjében Isten egy olyan személy, aki minden számunkra kedves dologtól megfoszt bennünket és ránk tesz olyan dolgokat, amelyek aztán ki nem állhatunk. Vannak arról elképzeléseim, hogy mi miatt vagy kik miatt alakult ki ilyen Isten-kép az emberekben, de ebben az írásban nem ezeknek a felfedésével szeretnék foglalkozni. Csupán rá szeretnék mutatni, hogy mennyire téves az gondolkodasmód, amely így látja Istent. Ő Jézus Krisztus személyén keresztül megnyitotta a mennyei áldások csatornáit. Mindent, amire szükségünk van, a rendelkezésünkre áll. Ő igazán tudja, mire van szükségünk, és ez már Nála készen áll, csak hittel el kell kérjük. A hit most is a mi elfogadó kezünk.
  Annyi mindenért törtetünk, vagy történetesen annyi mindent már birtoklunk, amikről azt hisszük, hogy azokra szükségünk van. Van sok kacat az életünkben, amikhez ragaszkodunk, vannak olyan birtokolt dolgaink, javaink vagy akár    tulajdonságaink is, amelyek energiánkat, időnket, sokszor az életkedvünket is elveszik. Ezektől akar Isten megfosztani bennünket, s helyette az Ő gazdagsága szerint értelmes tartalommal megtölteni az életünket.
   Jézus Krisztussal együtt minden megkaptunk, amire szükségünk van. Vannak dolgok, amelyeket már ebben a földi létben megizlelhetünk, egyes dolgokat viszont ezen a léten túl tartogat számunkra. Már ezen a Földön élvezhetjük szeretetének gondviselését, Lelkének erejét, békességét, örömét, a győzelmet a régi, romboló természetünk felett, de miután kilépünk ebből a földi testből, egy romolhatatlan és megdicsőült testet ölthetünk magunkra, melyhez nem férhet bűn, és csodálhatjuk egy örökkévalóságon keresztül mindazt, amit Isten készitett számunkra.
   Ez csupán egy kis izelítő mindabból a ,,mindenből" ami Jézus Krisztus személyével együtt rendelkezésünkre áll.

2020. június 21., vasárnap

Ingyenes ajándék

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka (Ef 2:8)
 
  A megváltás ajándék. Hit által vehetjük át. Azáltal jutunk hozzá, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, mint számunkra elégséges Megváltóban, aki meghalt értünk a kereszten és feltámadt. Talán ez túl könnyűnek, talán túl olcsó megoldásnak hallatszik. Jézus Krisztusnak nem volt ezt könnyű bevállalnia, és sokba is került neki- felhagyta egy jó időre a Menny összes dicsőségét, hogy a leghálátlanabb teremtmény, az ember megmentésére megoldást nyújtson- meghalt értünk, minden bűnünket Magára véve. Láthatjuk, hogy ez Neki mindenébe került. Ezért is felbecsülhetetlenül értékes ez az ajándék.  
   Nagyon egyszerűvé tette a megmenekülés útját: hinni Benne. Elhinni, hogy minden bűnünkre elégséges az Ő váltsága. Elismerni, hogy mi nem tudunk semmit se tenni az igazzá lételünkért. Ebből a szempontból is csodálatos ez a kegyelem!
   A kérdés az, hogy mihez is kezdek ezzel. Elfogadom, mint egyedüli utat a megmenekülésemre?
   A jó hír az, hogy van ennél több is a kegyelem csomagjában. Nem csupán egy belépőről gondoskodik a mennyek országába, hanem lehetőséget szolgáltat egy nagyszerű, Isten szerinti élet megélésére. Jézus Krisztus akarata, hogy életünk legyen és bőségben éljünk (Jn 10:10). A megváltott embernek van egy régi természete, ami rávehető nem Isten szerinti döntésekre, lázadásra, cselekedetekre, egyszóval bűnök elkövetésére, melyekkel romboljuk  magunkat és a környezetünkben levőket. Az az igazán bőséges élet, amely egyre inkább felül tud kerekedni a régi természet kihatásain, másrészt elmélyül az Istennel erősödő közösség áldásaiban. Isten Jézus Krisztushoz hasonlóvá akar formálni mindannyiunkat, ehhez szükséges, hogy tanitványai legyünk.
   Isten kegyelme több szinten is gondoskodik az elveszett emberről. Most elsősorban a hit általi megváltás kegyelmére koncentráljunk. Ezt ragadjuk meg, s ha már a miénk, legyünk érte nagyon hálásak
 

Növekedni a kegyelemben

  Szeretettel köszöntök mindenkit, aki erre az oldalra érkezett és történetesen ezt a bejegyzést olvassa. Húszas éveinek vége felé járó férfi, férj és családapa vagyok, de amit leginkább kiváltságnak tartok az az, hogy egyszerűen, Jézus Krisztusba vetett hit által megváltott ember, Isten örökbefogadott gyermeke lettem. Tinédzserként, egyetemistaként már próbálkoztam blogolással, amit egy ideje abba is hagytam, most viszont újra indittatást érzek arra, hogy a naplóírást hosszú szűnet után folytassam.
   A blogom központi témája Isten ingyenes kegyelme. Azért is szeretnék ezzel foglalkozni, mivel látom azt, hogy nem él tiszta kép Isten kegyelmével kapcsolatosan az emberek elméjében, sajnálatos módon azokéban sem, akik magukat hívőknek vallják. Úgy gondolom, nagyon fontos ezt a kegyelmet helyén értelmeznünk ahhoz, hogy tudjuk hol is állunk Istennel való kapcsolatunkban, és hogy helyes inditékokkal növekedhessünk ebben. Itt az ideje, hogy növekedjünk a kegyelem ismeretében.
   Szeretném ezt a naplót bátorító szándékkal írni, s vágyam az, hogy örömöt, felszabadulást, megnyugvást tapasztaljunk az Istennel való kapcsolatunkban. Isten célja az, hogy örömünk teljes legyen (1 Jn 1:4), ehhez szükséges egy helyes kép az Ő csodálatos kegyelméről, melyben növekedhet a Vele és testvéreinkkel való közösségünk.
   Ragadjuk meg ezt a Kegyelmet !  :)